"Rada Przyjaciół HOW MDK" w Trzciance

 „Rada Przyjaciół HOW MDK" w Trzciance

  Koło zostało zawiązane w naszym ośrodku w 2008 roku celem umocowania prawnego osób, które ze względu na osiągnięty wiek nie są już członkami drużyn wodnych, lub nie posiadają uprawnień instruktorskich, a także instruktorów udzielających się sporadycznie. Są to osóby przyjazne naszej działalności i udzielających się w miarę swego wolnego czasu w życiu ośrodka wodnego.
Członkowie "Rady Przyjaciół HOW MDK" korzystają z wszelkich praw członka ośrodka wodnego ze wszelkimi  konsekwencjami  z  tym  związanymi.  
Uczestniczą między innymi w organizacji spotkań instruktorskich, regat turystycznych, uroczystości związanych  z  otwarciem  i  zamknięciem  sezonu  żeglarskiego,  itp.
Członkowie "Rady Przyjaciół HOW MDK" wspólnie z członkami drużyn wodnych uczestniczą w rejsach śródlądowych,  zatokowych  i  morskich.  Często  są  też  organizatorami  tychże  wypraw.
Zaangażowanie w życie ośrodka wodnego motywuje ich do uzyskiwania i podnoszenia uprawnień żeglarskich  i  instruktorskich  potrzebnych  do  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą.


Przewodniczącym  „Rady  Przyjaciół HOW MDK w Trzciance” jest dh Andrzej Kotwicki tel. 604 603 174.

 

ZAPRASZAMY do CZŁONKOSTWA

 

omegi