Nasze harcerskie drużyny wodne

 

15 Harcerska Drużyna Wodna

(oraz sekcje HOW MKS MDK w Trzciance)

4

 

   W 1972 roku przy sekcji żeglarstwa sportowego Międzyszkolnego Związku Sportowego w Trzciance zostaje założona 15 harcerska drużyna wodna. Od tej też chwili sekcja sportowa staje się zastępem tejże drużyny. W zastępie sportowym odbywają się szkolenie regatowe najmłodszych adeptów żeglarstwa. Zastęp bardzo szybko się rozrasta i przekształca w samodzielną 19 harcerską drużynę wodną, a po kilku sezonach następuje powrót do 15 hdw. Członkowie drużyny szkolą się i startują w regatach na jachtach klasy Optimist, Cadet, "420" i Windsurfing. Ze względu na rozpiętość wiekową i specjalizację, zajęcia żeglarskie w drużynie odbywają się w dwóch zastępach :

"Szkółka żeglarska" - prowadzone są zajęcia z nowo przyjętymi do drużyny. Program zajęć obejmuje naukę budowy jachciku, umiejętności korzystania z środków ratunkowych, żeglowanie na najmniejszej łódce, oraz naukę pływania w wpław. Tak przygotowani kandydaci, po rocznym szkoleniu i uzyskaniu kart pływackich przechodzą do zastępu sportowego.

"Zastęp sportowy" - przygotowany wstępnie kandydat przystępuje do nauki żeglowania sportowego na achtach regatowych. Najlepsi z najlepszych tego zastępu reprezentują miasto i powiat w okręgowych i ogólnopolskich regatach żeglarskich w klasach Optimist i Cadet.

Zajęcia żeglarskie w sezonie letnim odbywają się na terenie ośrodka wodnego. Natomiast w okresie zimowym członkowie uczestniczą w teoretycznych szkoleniach regatowych i na patent „Żeglarza jachtowego”. Pracują przy sprzęcie żeglarskim i uczestniczą w zajęciach ogólnosportowych w hali i na basenie. W ramach zajęć harcerskich uczestniczą w zbiórkach harcerskich biorą udział w imprezach hufca.


Opiekunami i instruktorami drużyny wodnej są druhowie Radosław Czajka (drużynowy), Małgorzata Radziuk i Ryszard Jastrzębski (opiekunowie).                                                                                                      

  Zapraszamy

 


 

18 Harcerska Drużyna Wodna
(sekcja MDK)
czarnogora_112czarnogora_113
 

   18 Harcerska drużyna wodna powstała w 1984 roku, jako jedna z wielu po "usamodzielnieniu się" zastępu sportowego.

W skład drużyny wchodzą zastępy żeglarskie szkoleniowo - turystyczne  i  szkutniczo - żeglarski.

Podstawowe zajęcia szkoleniowe w sezonie letnim odbywają się na terenie ośrodka wodnego, ktory jest położony nad jeziorem miejskim "Sarcz"

  Członkowie drużyny szkolą się na jachtach szkoleniowo turystycznych klasy Omega, oraz na jachcie kabinowym klasy Tango.  Dodatkowym urozmaiceniem  zajęć  jest  pływanie  na  windsurfingach,  kajakach,  itp.

W pierwszym etapie szkolenia członkowie drużyny biora udział w zajęciach ogólnożeglarskich, a następnie przystępują do szkolenia  na  patent  "Żeglarza  jachtowego". Ponadto uczestniczą w organizowanych klubowych i między  klubowych  rejsach  śródlądowych,  zatokowych  i  morskich. Najwytrwalsi startują w okręgowych regatach żeglarskich jachtów klas turystycznych.

Członkowie ośrodka wodnego posiadający patenty "Żeglarza jachtowego" i odpowiedni staż żeglarski są kierowani są do ośrodków centralnych celem zdobywania wyższych uprawnień żeglarskich i specjalistycznych. 

W okresie zimowym członkowie drużyny uczestniczą w szkoleniach teoretycznych na patent „Żeglarza jachtowego”, oraz pracują w warsztacie szkutniczym przy remoncie sprzętu  wodnego. W ramach zajęć harcerskich uczestniczą w  zbiórkach  harcerskich  drużyny  i  imprezach hufca. 


Instruktorami drużyny wodnej są druhowie Daniel Lachowicz (drużynowy), Jacekm Nowak i Henryk Rataj
(opiekunowie).

 

dsc08530

 

Zapraszamy