Harcerski Ośrodek Wodny przy M D K w Trzciance ma już 40 lat

 

Harcerski Ośrodek Wodny przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance obchodzi

 

40 -lecie istnienia.

 

W związku z tymi obchodami Komenda zaprasza obecnych i byłych instruktorów, członków Honorowychi i członków "Koła Przyjaciół ..." na organizowane

 

"IV Spotkanie pokoleń".

 

Organizacyjnie prosimy o wstępny kontakt z Komendą ośrodka wodnego. 

 

Harcerski Ośrodek Wodny przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance

 Wszystko zaczęło się od kilku zapaleńców i pozyskanej bazy żeglarskiej po byłej przystani kajakowej Liceum Pegagogicznego. Po "przenosinach z "Bajki" żeglarze w 1971 roku zawiązują przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Trzciance Sekcję żeglarstwa sportowego. Wiosną 1972 roku zostają zakupione pierwsze trzy jachciki sportowe klasy "Cadet" i rozpoczyna się szkolenie regatowe najmłodszych adeptów żeglarstwa. Brakuje możliwości i sprzętu do szkoleń młodzieży starszej. Jesienią tego roku przy MOS-ie zostaje zawiązana 15 harcerska drużyna wodna. Fakt ten zainicjował zakup przez KH ZHP w Trzciance pierwszego jachtu szkoleniowo turystycznego klasy Omega. Widok białych żagli na jeziorze "Sarcz" spowodował wśród dzieci i młodzieży w Trzciance duży bum na żeglarstwo. Przy MOS -ie w oparciu o sekcję żeglarstwa sportowego, powstają kolejne harcerskie drużyny wodne. Sytuacja ta wymusza zmian organizacyjnych powołanie X Szczepu Drużyn Wodnych z jej komendą.

 Rozrastająca się ciągle baza żeglarska i coraz większa ciasnota w obecnych pomieszczeniach powoduje przenosiny do nieczynnych "Łazienek miejskich" (plaża przy drodze Trzcianka - Wałcz).

 Reformą administracyjna w 1975 roku powoduje rozwiązanie MOS -u w Trzciance. Sekcje / drużyny zostają "przygarnięte" przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance. Kolejna reforma tym razem w oświacie powoduje skrócenie działalności rocznej MDK do 9 miesięcy, bez wakacji (połowa sezonu żeglarskiego). Aby zachować ciągłość szkoleniową dzieci i młodzieży oraz prawo do zajęć insrtuktorzy za zgodą Dyrekcji powołują Harcerski Ośrodek Wodny przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance.

 Te rozwiązanie zagwarantowało ciągłość szkoleniową i umożliwia członkom udział w biwakach, obozach stałych i wędrownych, a także udział w rejsach zatokowych i morskich oraz zdobywanie patentów żeglarskich i instruktorskich. Reprezentanci startują w okręgowych i ogólnopolskich regatach żeglarskich jachtów sportowych i turystycznych. W okresie zimowym młodzież spędza czas na szkoleniach teoretycznych, zimowiskach, przy remoncie sprzętu wodnego i zbiórkach harcerskich.

 Baza sprzętowa ciągle się rozrasta i odczuwalny jest brak hangaru na duży sprzęt żeglarski. W tej sytuacji członkowie ośrodka wodnego oraz trzcianeckie zakłady pracy, takie jak PNTL, POM, MPGK, ZTS "Transmeble", Tartak, "Sapa", itd. przystępują do adaptacji za zgodą i pomocą finansową nieczynnej restauracji "Urok". Tym sposobem pozyskujemy brakujący duży obiekt na przechowywanie sprzętu wodnego, warsztat szkutniczy i żaglownię.

HOW MDK w Trzciance jest współorganizatorem, organizatorem i gospodarzem :

- sportowych  i  turystycznych  okręgowych  regat  żeglarskich,

- Motorowodnych  Mistrzostw  Polski  i  Europy,

- Mistrzostw  Polski  modeli  łodzi  motorowych,

- Turniejów  Harcerskich  Drużyn  Wodnych  Chorągwi  Pilskiej ZHP,

- Warsztatów  żeglarskich  harcerskich  drużyn  wodnych  Chorągwi  Wielkopolskiej  ZHP.  itd.

  Komenda ośrodka wodnego jest otwarta na współpracę ze społeczeństwem i udostępnia swą bazę żeglarską na organizację imprez : przedszkolom, klasom szkół podstawowych i średnich, zakładom  pracy,  kołom emerytów,  organizacjom  opiekującym  się  osobami  niepełnosprawnymi,  itd. 

  Ośrodek wodny, który prowadzi od lat zajęcia z dziećmi i młodzieżą jest pozytywnie postrzegany przez mieszkańców i władze naszego miasta. Dla przyjezdny i przejezdnych przez naszą miejscowość baza żeglarska jest wizytówką gospodarności mieszkańców Trzcianki.

Zawsze Jesteśmy otwarci  na  współpracę  z  każdym  czującym  potrzebę  inwestowania  w  dzieci  i  młodzież i tak chcemy być ciągle postrzegani.

 

Służbę  instruktorską  harcerską  i  żeglarską w Harcerskim Ośrodku Wodnym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance pełnili i pełnią :

Od 1972 roku … (17)

Henryk Kociemba, Teresa i Ryszard Jastrzębscy, Ryszard Stefanowicz, Aleksander,  Bernard i Andrzej Sobolewscy, Zbigniew Zajkowski, Ryszard Woźny, Andrzej Gajewski, Zbigniew Zubowicz, Elżbieta Kwiatkowska, Mirosława Gumowska, Hanna Stanisławska, Janusz Zakrzewski, Janina Heppner (obóz), Henryk Retzlaff (obóz).

Od 1976 roku … (31)

Leszek i Krzysztof Trzebiatowscy, Kazimierz Jastrzębski, Ryszard i Jan Janikowie, Jacek Czeszyński, Zdzisław Koepke, Andrzej Sumiński, Krzysztof Goncerzewicz, Leszek Szarkiewicz, Zbigniew Kaletka, Czesław Jastrzębski, Janusz Tywoniuk, Alicja Otto, Ewa Janczewska, Bożena Bobik, Jolanta Witkowska, Przemysław Jura, Stanisław, Marzena i Krzysztof Marciniakowie, Małgorzata Mrozkowiak, Andrzej Karpowicz, Jarosław Szarkiewicz, Gwidon Wika, Janusz Wysocki, Andrzej Radomski (obóz), Jurgen Leśniewicz (obóz), Lucyna Świdurska (obóz), Zdzisław Dreger.

Od 1981 roku … (18)

Ewa Frąckowiak, Jolanta Szymczak, Robert Willam, Roman Dubkiewicz, Rafał Mikulski, Eugeniusz Chłodziński (obóz), Zbigniew Pawlak, Ilona Gumowska, Józef Rzepecki, Sławomir Łaszkiewicz, Krzysztof Wiśniewski, Ryszard Mokrzycki (obóz i rejs zatokowy), Piotr Birula, Tadeusz Włodarczyk (obóz), Przemysław Pempera, Bogusław Biegowski, Jadwiga Rajczyk (obóz, komendantka hufca ZHP Trzcianka).  

Od 1986 roku … (20)

Beata Podgórska, Sławomir Trzebiatowski, Leszek Kopyciak, Janusz Dudek, Roman Kowaluk (obozy), Klemens Grzegorski (rejsy morskie), Włodzimierz Andrzejewski (obóz), Witold Król, Alina i Jarosław Biegowscy, Jacek Jastrzębski, Krzysztof Zieńko, Krzysztof i Adam Wojniccy, Waldemar Przydatek, Marcin Klamerek, Tomasz Tomczak, Jarosław Wicher, Agnieszka Adamska, Elżbieta Syguła.

Od 1991 roku … (18)

Henryk, Norbert i Artur Ratajowie, Janina Zbroniec, Izabela Zbroniec (obóz), Andrzej Kandziora (obóz), Przemysław Koga, Magda Gawrońska, Aleksander Kolenda (obóz), Bartosz Leszczyński, Elżbieta i Jan Isajewiczowie, Bronisław Bajraszewski, Daniel Kruszelnicki, Jerzy Butrym (obóz), Grzegorz Marat (obóz), Marek Zalewski (obóz), Marlena Szykowna (obóz)

Od 1996 roku ... (11)

Joanna i Przemysław Kadowowie, Katarzyna Jastrzębska, Agnieszka Moskalonek, Tomasz Urban, Aleksandra Jura (obóz), Ewa Mikulska (obóz), Przemysław Kandziora, Ryszard Wożniak (Piła - obóz), Romana Michalska (obóz), Aleksandra Andrzejewska (obóz).

Od 2001 roku … (10)

Tadeusz Wolski, Tomasz Balcerek, Jarosław Pokaczajło, Piotr Isajewicz, Michał Karasiński, Hanna i Paweł Szypielewiczowie, Bolesława i Kazimierz Szkodowie, Michał Orłowski.

Od 2006 roku … (4)

Piotr Kazirodek (obóz), Paweł Czechowicz, Anna i Jacek Nowakowie.

Od 2011 roku …

Radosław Czajka.

 

Wyróżniający się żeglarze sportowi  (1972 - 2012') ...

Jacek Czeszyński, Gwidon Wika, Andrzej Karpowicz, Jan Janik (v-ce mistrz Polski w klasie Windsurfing), Krzysztof Trzebiatowski, Jarosław Szarkiewicz, Janusz Dudek (członek kadry narodowej), Piotr Birula (mistrz Polski w klasie Windsurfing), Bronisław Bajraszewski i Bogusław Biegowski (mistrzowie Polski w klasie „420”), Krzysztof Starańczak, Krzysztof Biegowski, Jacek Jastrzębski (członek kadr narodowej), Jarosław Wicher i Przemysław Pempera (mistrzowie Polski w klasie„420”), Leszek Kopyciak, Paweł Karpowicz, Marcin Klamerek i Witold Król (v-ce mistrzowie Polski w klasie Cadet), Tomasz Kalupa, Aleksandra Woźna, Piotr Kasprzak, Bartłomiej Szymański, Alina Biegowska i Alicja Więckowska (zaproszenie PZŻ do przygotowań olimpijskich w Madrycie w klasie „470”), Łukasz i Paweł Marciniakowie, Jarosław Pokaczajło, Michał Karasiński, Michał Szydłowski, Błażej Kaletka, Kacper Zozula, Mateusz Lasyk, Anna Magdziarz, Radosław Czajka, Mateusz Kleina, Katarzyna Dubkiewicz, Aleksandra Kielczyk, Grzegorz Michalak, Barbara Grzybkowska, Dominika Jurczyk.

 

Z żeglarskim pozdrowieniem